Bordeaux – chuyến du hí đầu tiên trên lục địa già (P1)

Bordeaux…here I come…

5 continents 4 oceans

Chỉ hơn 1 tuần sau khi đặt chân đến Amsterdam (Hà Lan) với mục đích cao cả là “đi học”, có đứa đã bỏ sang Bordeaux luôn 1 tuần. Trước khi mọi người nhảy đến cái kết luận là sao giỏi nhởn thế, mình xin nhấn mạnh 2 điều: 1) bị bắt đi và 2) mục đích chính của chuyến đi là “học”… cơ mà dĩ nhiên mục đích phụ thì cũng nhiều lắm mà nhiều khi phụ quan trọng hơn cả chính 🙂

View original post 1,005 more words

Advertisements

3 thoughts on “Bordeaux – chuyến du hí đầu tiên trên lục địa già (P1)

  1. Hi there, just wondering what’s the title of the 2nd song playing on your site? (i actually love both the 1st and 2nd song, i’d go to your site just to listen to them).. Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s