tường vi <3

Tường vi thuộc họ hồng (Rosacea) là giống hoa đồng nội dễ trồng. Hoa tường vi có mặt khắp nơi. Người dân quê yêu hoa, thường trồng hoa tường vi làm bờ rào. Tường vi thân khá cao dễ chừng đến 2m – quanh thân có gai bén. Lá tường vi là loại lá có bẹ, có khía như lá hồng. Hoa nở rừng chùm ở ngọn, mỗi chùm chừng năm đến bảy hoa. Hoa không lớn như hồng nhưng sắc hoa rực rỡ tươi sáng từ nhạt đến hồng đậm…

Rose Pinata ピニャータ ふれ太鼓 by T.Kiya on Flickr.

Rose Breath of Life バラ ブレス オブ ライフ by T.Kiya on Flickr.

Rosa ‘Fantin Latour’ named after the French painter Henri Fantin-Latour (1836-1904). Highly fragrant, can be trained as a climbing rose, and performs best in cooler climates.

p/s: by the way, my inspiration to this post comes from “tường vi chi ái” truyện ;))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s