Huan ZHu Ge Ge / Hoàn Châu Cách Cách – old & new

Source: http://www.facebook.com/hccc1997/photos Hội những ng hâm mộ HCCC bản cũ ^^

Châu Liệt = Nhĩ Khang

Trần Chí Bằng vai Phước Nhĩ Thái

Trại Á by …

Phạm Băn g Băng = Kim Tỏa

Tịnh Nhi by…Vưỡng Diễm

Trương Thiết Lâm = Càn Long

Triệu Lệ Quyên = Lệnh Phi

Đới Xuân VInh = hoàng hậu

Lý Minh Khai = Dung mama

Mông Phương Bân => Mông Đan * Hàm Hương

Tiểu Đặng Tử = Tiểu Thuận Tử

Phúc Đại Nhân = Phúc Luân

Liễu Thanh by Lục Thi Vũ

Liễu Hồng by Trần Doanh

Minh Nguyệt = Thái Hà

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s